Keman, köken olarak bir batı müziği enstrümanıdır. Saray musikisinden bu zamana kadar Türk musikisinde de kullanılmıştır ve Türk müziğine adapte edilmeye çalışılmıştır. Batı müziğinde,  Türk müziğinden ayıran farkı; tamamen akort sistemi ile ilgilidir. Geriye kalan bütün kullanım şekilleri  Türk müziği ile aynıdır. Batı müziğinde  ” Sol, Re, La,  Mi” akort kullanılırken, Türk müziğinde ” Do, Sol,Re, La – Do, Sol-Re,Sol ”  gibi akortlar uygun görülüp adapte edilmiştir. Teknik özellikler, kemanı tutuş, yay teknikleri, vibratolar batı müziğinin aynısıdır.

zeynep SOYLU