Trafik sigortasında sigortalıya karşı dava açılması durumunda trafik sigortası teminatları dahilinde dava masrafları ve avukatlık ücretleri teminata dahildir.Motorlu aracın işletilmesi sırasında, işletenin kusuru oranında işletene düşen hukuki sorumlulukta trafik sigortası kapsamındadır.Ayrıca herhangi bir anlaşmazlık durumunda dava yoluna gidilmesi halinde de avukatlık ücretleri de teminat kapsamı dahilindedir.

zeynep SOYLU