Testise darbe gelmesi testiste kontüzyon denilen ezilmeden tutun laserasyon denilen testisin zarlarında yırtılmaya kadar çeşitli derecelerde tahribata sebebiyet verebilir. Kontüzyon denilen testisin genellikle darbe sonucu kemikle darbe etkeni arasında ezilmesidir. Genellikle ödemle,şişme ile devam eder. Ağrılar olabilir. Etrafını saran damarlarda yırtılmalar olabilir. O yırtılmaya bağlı olarak hematom denilen testisin zarları içerisinde ve yahut testisi yine saran cilde skrotum içerisinde kanın birikmesi(hematosel) seyredilebilir. Travmanın çarpmanın ciddiyeti daha fazla ise zarlarda yırtılmaya bağlı olarak testis dokusu zarlardan dışarı çıkabilir. Yada testis bulunduğu yerde dönebilir. Torsiyona uğrayabilir. Tabi ki kesici, delici cisimlerle testise işin ciddiyetine bağlı olarak ta harabiyetler, yırtılmalar meydana gelebilir.
Testiste travmaya bağlı olarak nadiren de olsa antisperm antikor denilen bir kısım maddelerin salgılanmasına bağlı olarak sağlam taraftaki testiste de sprem üretimi negatif olarak etkileyebilir. Sperm hareketliliğini negatif etkileyebilir. Kısırlığa sebebiyet verebilir.

zeynep SOYLU