Testis travmaları iki türlü şekilde tanımlamak mümkündür. Bir tanesi çarpma, vurma denilen daha çok spor kazaları şeklinde olabileceği gibi kavga dövüş sırasında olan diz çarpması top çarpması şeklinde künt travmalar olabilir. Yada kavga,dövüşte veya kazalarda özellikle trafik kazalarında kesici delici cisimlerle testisin yaralanması yada kasıt maksadıyla ateşli silahlarla testisin yaralanması şeklide ikinci tanımdır. Kazalarda çoğu zaman kişinin ata biner tarzda sert bir cismin üzerine düşmesi ile testisin vücudun altında yer işgal eden kemiğin arasına sıkışması ile çoğu zaman oluşur. Diğerleri ise spor yaparken kişinin diz çarpması tekme gelmesi top çarpması veya kullanılan aletlerin çarpması şeklinde olabilir. Ateşli silah yaralanmalarında çoğu zaman testis kaybıyla beraber oluşabilir. Delici kesici cisimlerle de aynı tür travmalar görülebilir.
Testis travmalarında özellikle çarpma, vurma gibi durumlarda nadiren de olsa testis bulunduğu aksın ya sağ istikametinde veya aksi yönde dönmesi ile beslenmesi bozulabilir. Bu gibi durumlar ciddiyet arz edebilir. Testise belli bir zamanda müdahale edilip düzeltilmemesi sonucu kaybına sebebiyet verebilir.

zeynep SOYLU