Testis travmaları künt darbeler denilen çarpmalar, vurmalar sonucu olabileceği gibi delici kesici cisimlerle de olabilir. Eğer künt travma minimal bir şekilde lezyon oluşturmuşsa yapılacak ilk iş o tarafa soğuk tatbik etmektir. İstirahat vermektir. Süspansuvar denilen slip kilot şeklinde giysiyle testisi yukarı doğru asmak olabilir. Soğuk tatbikat testisin şişmesini engeller. Gerekirse ağrı kesiciler kullanılabilir. Oradaki hematom denilen morarmayı veya kızarmayı gidermek için bazı kan çözücü içerisinde K vitamini barındıran kremler kullanılabilir. Bu olayın ciddiyetini anlamak için bir hekime kesinlikle başvurulması gerekir. Özellikle kesici ve delici cisimlerde mutlaka hekime gitmek gerekir.
Testis tümörlerinin büyük bir kısmı çarpma ve vurmalardan sonra hekime tesadüfen bu nedenle giderek tespit edilen testis tümörleri, kanserleridir. Bu nedenle minimal bir travmada olsa bir hekimin kontrolünden geçmekte fayda vardır.

zeynep SOYLU