Testis travması ile hekime başvuran şahıslarda hekimin atacağı ilk adım bir anamnez almaktır yani olayın hikayesini dinlemektir. Nasıl bir darbe olmuştur. Çarpma mıdır, vurma mıdır, tekme midir, düşme midir ve yahutta farklı bir şekilde testisi sıkma mıdır gibi anamnezini almasıdır. Ondan sonra yapılacak fizik bir muayene genellikle olayın ciddiyetini ortaya çıkaracaktır. Ancak ½100 sonuca gidebilmek için ultrasonografik tetkikle fayda vardır. Ultrason çoğu lezyonu ½90 ların üzerinde belirlemektedir. Bunu belki hekimin isteği ile ciddiyetini ortaya çıkarmak için testisin kan akımını da ölçmek gerekir. O zaman doopler ultrason denilen bir ultrasonla tekrar muayene edilebilir.Çok daha ileri tetkik yapmak arzu edilirse MR da çekilebilir. Bu sonuçlara göre hekim ya konservatif denilen medikal tedavi ile ağrı kesicilerle , şişliği geçirici, ödemi çözücü tedaviler uygulanabilir. Testisi askıya dinlendirmeye alabilir ve yahutta testisi meydana çıkarıp harabiyeti görüp zarda yırtılma varsa onu tamir edebilir. Eğer testisin bir parçasında lezyon ciddi derecede ise parsiyel orşiektomi denilen testisin bir kısmını alabilir. Eğer ciddi bir harabiyet söz konusu ise testisin tamamını alma ihtimali de vardır.

zeynep SOYLU