[highlight]Menekşenin,[/highlight] çiçek açma öncesinde bol azotlu gübre ile vejitasyon yani yaprak miktarının artması ve belli bir güce gelmesi lazımdır.Ondan sonra potasyum ağırlıklı gübreler verilerek yapraktan çiçeğe döndürürsünüz ona da generatif büyüme denmektedir.Yaprakların büyümesine vejetatif büyüme, çiçeklerin büyümesine generatif büyümü denmektedir.Karanlık ortamlarda [highlight]menekşe[/highlight] çiçek açmaz. Onun için aydınlık fakat serin ve iklimi düzenli gece ve gündüz sıcaklık farkı en fazla 4-5 derece olacak ortamları tercih etmek lazımdır.

zeynep SOYLU