Ferdi kaza sigortası kapsamında yer almayan bir takım haller de var. Örneğin her tür hastalıklar, sigortanın teminat kapsamına giren bir kaza sonucu meydana gelmediği takdirde donma, güneş çarpması gibi olaylar, intihar ve intihara teşebbüs vakaları, sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı, ilaç ve zararlı maddelerin alımı, sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği  ameliyat veya her türlü işlem maliyetleri, sigorta kapsamına giren bir kaza sonucu oluşmayan suda boğulmaların yol açtığı vefat veya bedeni zararlar kaza olarak sayılmıyor.

zeynep SOYLU