1 yaş üzeri çocukta da eğer boğulma belirtileri yine öksürük, ağlama ve yabancı cismi çıkartmak için çabalar eşlik ediyorsa hiç bir şey yapılmasına gerek yoktur. Sadece beklenmelidir. Ancak çocuğun sesi çıkmıyor ve boğuluyor musun sorusuna evet şeklinde başını sallayarak cevap veriyorsa o zaman çocuğun arka kısmına geçilir elin bir yumruğu hemen diyaframın altına, göğüs kemiğinin altına gelecek şekilde ortaya konulur ve diğer elde onun üzerine kapanarak çocuğu yukarıya doğru itme refleksi başlatılır.

Bu hareket yapılırken çok kuvvetli uygulayıp çocuğun ayaklarını yerden kesmek doğru değildir. Mühim olan kuvveti yukarıya doğru diyaframı uyararak öksürük refleksini başlatarak ve yabancı cismi çocuğun ağzından dışarıya fırlatarak yapılmalıdır.

Sevgişah Özdemir