Ruhsat verilecek restoran ve kafeler nasıl denetlenir?

Ruhsat verilecek restoran ve kafeler nasıl denetlenir?

Ruhsat verilecek restoran ve kafeler bu işyerlerinin başvuruda bulunduğu belediyelerin bünyesinde oluşturulmuş ruhsat müdürlüğü ve ruhsat müdürlüğü bünyesi altında çalışan ruhsat komusyonu tarafından denetlenir.Bu komisyon özellikle, belediyece görevlendirilmiş zabıta memurları vasıtası ile işyerlerini denetlemek, denetlemelerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerinde, belediye encümenince cezai işlem uygulamasını sağlamak, ruhsat begesinde belirtilen faaliyetlerin dışında iş yapan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesinin iptal edilerek, faaliyetten men edilmesini sağlamak gibi temel görevleri mevcuttur.

Ruhsat komisyonu ve ruhsat komisyonuna bağlı olan ruhsat müdürlükleri, ilgili kolluk kuvvetlerinin görüşünü aldıktan sonra ve kendi kriterleri çevresinde açılması gereken işyeri denetlemesi akabinde ilgiliye faaliyet konusu çerçevesine aşmamak şartı ile gerekli işyeri ruhsat iznini verir.

Gözaltına alınan kişinin hakları nelerdir?

Gözaltına alınan kişinin hakları nelerdir?

Gözaltına alınan kişinin öncelikle tekrar bir kimliği tespit edilir.Daha sonra yakınlarına veya müdafi varsa müdafiine haber verilmesi mümkündür. Aynı şekilde, eğer bir müdafii yoksa kendisine bir müdafii tayin edilebileceği baro tarafından hatırlatılır.İtiraz hakları, yasal hakları bunların hepsi aynı purosedürel işlemler içerisinde yakalanan veya gözaltında bulunan kişiye hatırlatılır.

Gözaltına alınan kişinin önce kimliği saptanır.Sonra kendisine isnat edilen suç anlatılır.Bu suç bakımından, eğer bir diyeceği varsa onu demesi, eğer herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorsa veya bir avukat nezaretinde ifadesini vermek istiyorsa kendisine  avukat tayin etmek için gerekli sürenin tanınacağını ifade edilir.Diğer yasal hakları hatırlatılır, itiraz hakları belirtilir.Toplanması istediği delillerolup olmadığı sorulur ve bunlarda aynı şekilde tutanaklara geçirilir, imzası alınır.

Alkollü içki ruhsatı nasıl alınır?

İçki ruhsatı nasıl alınır?

İçki ruhsatı almak isteyen vatandaşımız, ilgili belediyelerin internet sitelerinden veya ilgili belediyeye bizzat başvurarak formlarını aldıktan sonra formda yazan hepimizin bildiği, adli sicil kaydı, ikametgah, nüfus cüzdan sureti, ilgili odaya kayıt evrakı, kolluk kuvvetinin görüş yazısı gibi hususları tamamladıktan sonra işyeri ruhsatının faaliyet konusunu açık alkol satış şeklinde talep eder. Bu talep belediyece uygun görüldükten  ve işyeri ruhsatı verildikten sonra Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Denetleme Kurumuna başvurur ve açık alkol satışı konusunda izin ister. Açık içki satış belgesi için Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna başvurulacaktır. Kurum tarafından, ilgiliden istenen en önemli belge işyeri ruhsatı için ilgili belediyeye başvurulduğu sırada , belediyenin işyeri açma ve çalışma ruhsatında açık alkol için bar, gece kulübü, taverna, gazino, lokanta, kafe şeklinde o işyerinin faaliyet konusunu belirlemesidir.Diğer belgeler ile bu faaliyet konusuda mevcut ise kurum başvuru yılındaki harcırahların yatırıldığını görmesi ile birlikte ilgiliye satış izni verir.

Polis hangi durumlarda gözaltına alabilir?

Polisin sivil bir vatandaşı gözaltına nasıl alır. Gözaltı süresi ne kadardır?

Yakalanan kişinin gözaltına alınabilmesi için, eğer gözaltına alınması gerekecekse öyle şüpheli bir hal içerisinde ise öncelikle bir hekim raporu ile yakalama anındaki, gözaltına alınma anındaki daha doğrusu sağlık durumu tespit edilir.Gözaltına alındıktan sonra bu süre, gözaltı süresi 24 saati geçemez.Tabi bunun için en yakın hakime, mahkemeye ulaştırılma süreleri hariçtir bu süreden.Bu en yakın hakime ulaştırılma süreside, ifade alınması bakımından, sorgusunun tespit edilmesi bakımından 12 saat olarak öngörülmektedir yönetmeliklerde.Bu 12 saatlik süreyi çıktıktan sonra 24 saati geçemez gözaltı süreleri ancak yakalanan kişinin işlediği suç itibari ile ağır ceza mahkemelerinin görevi alanı giren bir suçtan sözediliyorsa bu süre 48 saattir ve bu sürelerin karar ile uzatılması mümkündür.

Robot resim hangi durumlarda çizilir?

Robot resim hangi durumlarda çizilir?
Suçtan mağdur olan vatandaşların veya bir suça görgü tanığı olarak görgü tanığı olan vatandaşların anlatımları ile robot resim çizilir.Her türlü suç için robot resim çizimi işlemi yapılabilinir.Her hangi bir suç kısatlaması yoktur.Yani şu suçlarda çizilir şu suçlarda çizilmez diye herhangi bir suç kısıtlaması yoktur.Özellikle detaylı kamera görüntüsüne ulaşılamadığı, detaylı bilgiye ulaşılamadığı failler ile ilgili ellerinde yeterli bilgi olmayan durumlarda robot resim çok önemli işlevleri olan bir suç araştırması türüdür.Özellikle çok bariz özellikleri olan belirli bir yarası, dövme gibi veya vücudunda herhangi bir uzuv eksikliği olan faillierin tespitinde çok ve çok önemli işlevleri bulunmaktadır.O yüzden vatandaşlar bir olay ile karşılaştığı zaman daha sonra unutmaları mümkün olduğundan dolayı eğer not alma imkanları varsa gördükleri şahıslar ile ilgili kısa notlar alarak daha sonra polisin ve adaletin işini kolaylaştırabilirler.Kamera kayıtlarının çok net olmadığı durumlarda bile robot resim çizilmesi sureti ile faillerin elde edilebilmesine yönelik çalışmalar yapılabilmesi mümkündür.

1 33 34 35